Op 1 september 1919 werd officieel De Volharding opgericht. De heer T. van Latenstein had het initiatief genomen en hij werd ook de eerste dirigent. Een collecte voor aankoop van de instrumenten bracht Fl 300,00 op. Er was Fl 2600,00 nodig. Toch kwamen de instrumenten er. Jaarlijks moest men Fl 200,00 aflossen.

Ruim een half jaar na de oprichting kwam de fanfare al in actie. Bij het 25-jarig jubileum van onderwijzeres Grootveld bracht men een serenade. De juf had veel belangstelling bij dit gebeuren, maar zeker ook de piepjonge muziekvereniging.

Al gauw ging men aan een concours deelnemen. Het was geen succes, maar een poosje later kwam men met betere resultaten voor de dag. In 1937 werd de hoogste sport bereikt. In Nieuwaal werd een concours gehouden en daar behaalden de Kerkwijkers een eerste prijs met het hoogste aantal punten in de afdeling superieur, een ereprijs en een directeursprijs. Dit onder leiding van de heer P. Baselaar die inmiddels het dirigeerstokje van de heer Latenstein had overgenomen.

Het 25-jarig bestaan ging voorbij. In 1944 had iedereen wel wat anders aan zijn hoofd dan feestvieren. Na de oorlog bleken veel instrumenten verloren zijn gegaan. Het duurde tot 1948 voordat de muzikanten weer zover waren om aan een concours deel te nemen. Men speelde in de tweede afdeling, maar er werd slechts een derde prijs behaald. Er werd hard gestudeerd en met succes, want kort daarop kwam de Volharding met een eerste prijs, een ereprijs en een directeursprijs naar huis. Toen kwam er een periode waarin het niet zo best ging met de vereniging. Er was jeugd nodig om de gelederen te versterken. In 1959 werd het veertigjarig jubileum gevierd. Burgemeester W. van Veeren kon vier jubilarissen een medaille opspelden. De heren A. den Otter, Jac. van Rijnsbergen, A. Versteeg en D.H. de Bijl kregen een onderscheiding voor 40 jaar trouw aan de muziek. Op deze verjaardag kreeg de Volharding aardig wat geld in het laatje voor nieuwe instrumenten die hard nodig waren. Een teken dat de inwoners van de gemeente de vereniging een warm hart toedragen.

Een moeilijke tijd brak aan. Cafe van Rijnsbergen waar de repetities werden gehouden, werd opgeheven. En waar was er zo gauw onderdak te vinden? In het “spookhuis”, een oud herenhuis dat al jaren leeg stond, werd een van de kamers provisorisch opgeknapt. Zo goed en zo kwaad als het kon repeteerde de muzikanten wekelijks in een muffe en kille ruimte. De animo ging zienderogen achteruit en tenslotte ging de muziek twee jaar op non-actief. Toen het dorpshuis in Kerkwijk bijna klaar was, zag Aart van Rijnsbergen het helemaal zitten en ging aan het werk om de vereniging weer op gang te brengen. Dat lukte hem en versterkt door een flink aantal jongeren en met frisse moed begon “De Volharding” aan een tweede jeugd. Meteen werd een geslaagde actie gehouden voor instrumenten.

In 1974 was er opnieuw aanleiding om feest te vieren, het 55-jarig bestaan. Burgemeester Van Veeren was weer present om onderscheidingen uit te reiken aan de heren H. Bragt en M. Oomen, beide lid vanaf de oprichting.

In 1979 na het 60-jarig jubileum is er een vaandelcomite in het leven geroepen want een verjaardag is een goede gelegenheid om een wens in vervulling te doen gaan! Het oude vaandel werd indertijd bij een inbraak in het spookhuis gestolen. Door een inzameling kon er een nieuw vaandel en een nieuw vaandeldragerspak gekocht worden.

Op 19 november 1988 is de vereniging weer op concours geweest, dit met groot succes, want ze haalden een eerste prijs en werden vervolgens uitgenodigd door de KNF om deel te nemen aan het Topconcours in Deventer, toen olv Henriette Sabel. In juni 1993 was er weer een concours, ditmaal olv Ad van de Pas, hoewel er hard aan gewerkt was en er heel goed werd gemusiceerd vond de jury het niet nodig om “De Volharding” met een eerste prijs te belonen, dit tot grote teleurstelling van iedereen. Maar de vereniging laat de moed niet zakken en wil revanche.
Op 28 oktober 1995 is de vereniging op concours geweest in Middelburg. Het orkest staat intussen onder leiding van Falco Vegelin. Er werd een goede eerste prijs gehaald.

In 1996 vond de vereniging het weer tijd worden voor nieuwe jeugd, weer jonge frisse moed in het orkest. De Volharding is begonnen met een ledenwervingsactie. Falco Vegelin ging de scholen in Bruchem en Kerkwijk af om daar vanalles te vertellen over muziek maken…..en met succes! Maar liefst 12 nieuwe leerlingen melden zich aan, er zat weer bloei in de fanfare!
In de zomer van 1996 is de dirigent Falco Vegelin door het noodlottige ongeval met de Hercules met vele anderen om het leven gekomen. Een hele klap voor de vereniging.

De nieuwe dirigent werd Will Veraa. De jeugd vorderde en er werd een klein jeugdorkestje opgericht. In 1998 is de Volharding op concours geweest in Beuningen, ze haalden een eerste prijs, maar net een paar tiende te weinig voor promotie. Ook in 2000 werd een eerste prijs behaald tijdens het concours in Veenendaal.

In december 2001 geeft Will Veraa de dirigeerstok over aan Wim Baijense. Die gaat per januari 2002 het korps leiden. In 2003 vinden de leden dat er toch iets gedaan moet worden aan de outfit van de Volharding. Tijd voor een uniform-actie. Er worden bedrijven aangeschreven voor een bijdrage en het lukt om het bedrag bij elkaar te krijgen. De pakken werden aangemeten en het lukte de vereniging om tijdens de Bommelerwaardcup en het concours in 2003 er fantastisch uit te zien.

 

In 2009 zijn we met concours gepromoveerd naar de derde divisie, waar we nu nog steeds in spelen.

in 2010 hebben we fantastische concerten gehad op Slot Loevestein, waar ook de foto hiernaast genomen is van onze huidige dirigent Wim Baijense, waarvan wij hopen dat hij nog heel lang bij ons blijft.

Vandaag de dag maakt de fanfare nog steeds met veel plezier muziek, en hebben we een zeer leuke club jeugd die een volwaardig jeugdorkest vormen.